تصاویر مسابقات پل ماکارونی- سال تحصیلی 90-91 - 1391/09/24
برگزاری مسابقات پل ماکارونی بین کلاسی.ساخت پل توسط دانش آموزان و رقابت بین 110 دانش آموز