پارک علم و فناوری پردسان - 1392/09/09
در این آلبوم دانش آموزان در قالب یک اردوی علمی تفریحی به پارک علم و فناوری پردیس رفتند.این اردو مخصوص کلاس های هفتم بود