المپیاد ورزشی کلاس های سوم راهنمایی - 1392/09/18
هر 3 کلاس سوم راهنمایی در المپیاد ورزشی سال 92-93 دبیرستان انصارالقائم شرکت نمودند.این مسابقات به مدت 3 ساعت به طول انجامید