تصاویر اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس - مخصوص کلاس های هفتم - 1392/12/04
این اردو در اسفند ماه 92 برگزار گردید و دانش آموزان کلاس هفتم به همراه مربیان خود به مدت 4 روز در مشهد مقدس حضور داشتند