تقدیر از نفرات برتر مدرسه در پایان ترم اول - 1392/12/25
در این مراسم از نفرات برتر مدرسه در پایان ترم اول طی مراسمی تقدیر گشت و جوایز نقدی و غیر نقدی ای به آنان اهدا گشت