مراسم گرامی داشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه و روز زن - 1392/02/01
در این مراسم ضمن سنخرانی و برپایی مراسم ویژه با گل و شیرینی از دانش آموزان استقبال شد