اردوی یک روزه اردوگاه جماران - 1393/08/05
در این اردو یک روزه دانش آموزان به همراه دبیران خود به اردوگاه جماران واقع در نیاوران رفتند.انجام افتتاحیه المپیاد ورزشی دانش آموزی ، مسابقه فوتبال در زمین چمن ورزشگاه ، صرف نهار و ... بخشی از این اردوی یک روزه بود