اردوی تفریحی-زیارتی مشهد مقدس - 93/12/09
این اردو مخصوص کلاس های اول و دوم دبیرستان برگزار گردید. تعداد 61 نفر از دانش آموزان دبیرستان و 5 نفر از دبیران در این اردو حضور داشتند