مسابقات قهرمانی تنیس روی میز منطقه - 93/12/11
در این مسابقات دانش آموزان مدال های رنگین طلا ، نقره ، برنز را بدست آوردند.