گرامیداشت 22 بهمن- کلاس 701 - 1394/11/21
در روز 21 بهمن ماه دانش آموزان کلاس 701 کلاس را تزئین کرده و با همکاری تمامی دانش آموزان جشن کوچکی را بر پا کردند