هیئت قرآن روزهای سه شنبه - 94/12/1
در این تصاویر دانش آموزان ، دبیران و کادر مدرسه در هر دو دوره اول و دوم دبیرستان حضور دارند و به تلاوت قرآن کریم می پردازند