اردوی 4 روزه مشهد مقدس-کلاس دوم دبیرستان - 1395/02/10
این اردو با حضور 20 نفر از دانش آموزان و دبیران در اردیبهشت ماه 95 برگزار گردید.