ثبت نام در دبیرستان پسرانه غیردولتی انصارالقائم - منطقه یک
جهت ثبت نام الکترونیکی فرم زیر را پر و ارسال نمایید
نام و نام خانوادگی دانش آموز
نام مدرسه کنونی که در حال تحصیل هستند
مقطع تحصیلی کنونی
آخرین معدل کسب شده دانش آموز
تاریخ تولد دانش آموز
آدرس محل سکونت
تلفن منزل
تلفن همراه
آپلود تصویر دانش آموز - اختیاری
درصورتی که تا کنون موفق به کسب مقام علمی - ورزشی خاصی در منطقه شده اید آن ها را بنویسید
نحوه آشنایی با مدرسه را درج نمایید.در صورتی که معرف خاصی نیز داشته اید مشخصات ایشان را بنویسید
در صورتی که پدر و یا مادر شاغل می باشند شفل آنان را ذکر نمایید
در صورتی که توضیحات خاصی را در مورد دانش آموز دارید آن ها را درج نمایید

کد امنیتی را وارد نمایید

حساس به حروف بزرگ و کوچک